Sådan nulstilles iPhone X & 8

En nulstilling kan blive nødvendig, hvis din Apple iPhone X eller iPhone 8 bliver låst eller frosset og ikke reagerer. Sådan udføres både en blød eller hård nulstilling.


Soft Reset

  1. Tryk og hold knappen " Power " nede, indtil der vises en rød skyder.
  2. Træk skyderen på skærmen.
  3. Tryk og hold " Power " knappen, indtil Apple-logoet vises.

Hard Reset

  1. Tryk hurtigt på " Volume Up ".
  2. Tryk hurtigt på " Volumen ned ".
  3. Hold Sleep "/" Wake "-knappen, indtil Apple-logoet vises.
  • Hvis ovenstående trin ikke virker, skal du trykke på og holde " Sleep " / " Wake " knappen nede og " Volume Down " knappen samtidigt i ca. 10 til 20 sekunder. Forhåbentlig vises Apple-logoet, og iPhone vil endelig blive genstart.

Ovennævnte trin bør ikke slette data fra enheden under normale forhold, men hvis enheden er beskadiget, kan du miste nogle indstillinger eller data.