Sådan Soft & Hard Reset Galaxy S6

Der kan komme en tid, når du skal nulstille din Samsung Galaxy S6 smartphone. Sådan gøres både en blød og hård nulstilling på enheden.

Soft Reset

Hvis din Galaxy S6 er blevet frosset og ikke reagerer på noget, skal du prøve en soft reset. En soft reset genstarter enheden og sletter ikke nogen data.

  • Tryk og hold knapperne " Power " og " Volume Down " nede i ca. 10 sekunder, indtil enheden slukker.

Hard Reset

Hvis du har vedvarende tekniske problemer med din Galaxy S6, hvor den ikke starter, fryser konstant eller funktionsfejl, kan du prøve en hård nulstilling. En hård nulstilling vil slette alle data fra enhedens hukommelse og sætte den tilbage til fabriksindstillingerne.

Mulighed 1 - Fra opstart

  1. Når Galaxy S6 er slukket helt, skal du trykke og holde tasterne " Volume Up " + " Home " + " Power " samtidigt.
  2. Når Samsung-logoet vises, skal du slukke for " Power " -knappen, men fortsæt med at holde " Volume Up " og " Home ".
  3. Når skærmen " Android system recovery " vises, skal du slippe alle knapper.
  4. Brug knappen " Volume Down " til at skifte valg til " Slet data / fabriks nulstilling ", og tryk derefter på " Power " for at vælge det valgte.
  5. Brug knappen " Volume Down " til at skifte markeringen til " Yes - delete all user data ", og tryk derefter på " Power " for at vælge det valgte.
  6. Vent til nulstillingen er færdig. Du vil til sidst blive bedt om at " genstart systemet nu ". Tryk på " Power " for at vælge det valg.

Mulighed 2 - Fra indstillingsmenuen

  • Vælg " Apps "> " Settings "> " Backup & reset "> " Nulstil enhed "> " Slet alt ".

Dette indlæg gælder for modellerne SM-G920A, SM-G920F, SM-G920T, G920P, SM-G920V, SM-G9200, SM-G920FQ, SM-G920W8, SM-G920R4 og SM-920I.