Sådan Soft & Hard Nulstil HTC U11

Lær, hvordan du softstiller din HTC U11, hvis den ikke reagerer på kommandoer eller hardt nulstiller enheden for at indstille den til fabriksindstillingerne.

Soft Reset

En soft reset vil simpelthen nulstille din enhed, hvis den er blevet frossen eller ikke-lydhør. Det sletter ikke data fra enheden.

  • Tryk og hold knappen " Volume Up " og " Power " samtidigt, indtil enheden slukker. Når du er slukket, skal du trykke på og holde " Strøm " i 3 sekunder for at tænde for enheden igen.

Hård nulstilling fra indstillinger

En hård nulstilling vil slette alle data fra enheden og sætte alt tilbage til fabriksindstillingerne. Sørg for, at du har sikkerhedskopieret dine data, inden du fortsætter.

  1. Åbn " Indstillinger ".
  2. Vælg " Backup & reset ".
  3. Vælg " Factory data reset ".
  4. Tryk på " Reset Phone ".
  5. Tryk på " Slet alt ".

Hård nulstilling fra opstart

  1. Sluk for telefonen ved at trykke på " Power " knappen og holde den nede i 3 sekunder og derefter vælge " Sluk ".
  2. Tryk og hold knappen " Volume Down " nede, og tryk på " Power " knappen for at tænde for U11.
  3. Når HTC-logoet vises, skal du slippe begge knapper.
  4. Tryk på " Volume Down " for at vælge " Factory Reset ", og tryk derefter på " Power " knappen for at vælge den.

Enheden vil derefter genstarte, og den hårde nulstilling vil være komplet.