Sådan slås Kindle Fire til eller fra

Det første du bør sikkert lære om Amazon Kindle Fire er, hvordan du tænder eller slukker for den. Bare følg disse instruktioner.

  1. Find knappen " Strøm " nederst på enheden ved siden af ​​USB-porten og hovedtelefonstikket. Det er den eneste knap på enheden. For at tænde for Kindle Fire skal du trykke på knappen og holde den nede i ca. 2 sekunder, og skærmen skal tændes.

  2. For at slukke for Kindle Fire, skal du trykke på og holde tænd / sluk- knappen nede i ca. 2 sekunder, indtil der vises en meddelelse på skærmen. Du kan så trykke på " Luk ", og enheden slukker.

Men min Kindle Fire vil ikke tænde!

Hvis din Kindle Fire er låst, og du ikke kan udføre disse trin, skal du prøve at trykke på " Power " og " Volume Down " -knapperne, indtil skærmen lyser.