Notepad ++: Sådan bruges "Kolonne Mode"

Nogle gange, hvis du bruger Notesblok ++, skal du vælge tekst som om det var en kolonne i et regneark. Du kan gøre dette ved hjælp af følgende trin.

  1. Placer markøren i begyndelsespositionen, hvor du vil begynde at vælge tekst.
  2. Tryk og hold tasten " Shift " og " Alt " på tastaturet.
  3. Fortsæt med at holde " Shift " og " Alt ", mens du bruger " Down " og " Right " piletasterne på tastaturet for at vælge teksten som ønsket.